Monday, December 6, 2010

โครงการบันทึกเสียง

Welcome to Your Voice
/ยิน กำอู้ กำจ๋า/เชินเข้ามาโลมนำกัน
Sound recording and installation
(click voices on the left blog archive to listen.)

ART ON FARM, Jim Thompson Art Center project at Jim Thompson Farm, Pakthongchai, Nakorn Rachasrima, Thailand

The Farm will open on the December 19, 2010 to January 9, 2011 ฟาร์มเปิดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2553 ถึง 9 มกราคม 2554
http://www.jimthompsonfarm.com/
คุณบุญส่ง โทรคุยกับลูกชาย และลองให้หลานซึ่งเป็นลูกของลูกชายคุยกับพ่อ
โครงการบันทึกเสียงของคนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอ ปักธงชัย เพื่อสะท้อนภาพชีวิตของผู้คนที่นั่น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความเชื่อ และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และการพลัดพราก การย้ายถิ่นของผู้คนจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้ามาอาศัยในอำเภอปักธงชัยและจากไปทำงานในจังหวัดอื่น ทั้งเป็นการรวบรวมสำเนียงพูดของคนท้องถิ่นเหล่านั้นอีกด้วย โดยขอให้ผู้เข้าร่วมบันทึกเสียงโทรศัพท์ไปถึงบุคคลใกล้ชิด พ่อ แม่ ลูก ญาติสนิท หรือเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัด โดยใช้โทรศัพท์มือถือพร้อมซิม การ์ดที่เติมเงินโทรที่โครงการเตรียมไว้ให้แล้ว


ผลงาน"Welcome to Your Voice"จะติดตั้งภายในบ้านอ้อยใจซึ่งเป็นบ้านแบบอีสานหลังหนึ่งในหลายหลังที่ จิมทอมป์สันฟาร์มได้อนุรักษ์เอาไว้และได้ตั้งชื่อบ้านตามชื่อเจ้าของคนสุด ท้าย นั่นคือนางอ้อยใจ เก่งสูงเนิน เดิมตัวบ้านอยู่หมู่บ้านพลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แต่ปัจจุบันถูกย้ายมาอยู่ในการดูแลของจิมทอมป์สันฟาร์ม โดยสถาปนิกคุณ พหลไชย เปรมใจเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด บ้านนางอ้อยใจก็เหมือนกับความคิดถึงทางโทรศัพท์ที่บ้านอยู่ที่หนึ่งและคน อยู่อีกที่หนึ่ง

ในการติดตั้งผลงานนอกจากผู้ชมจะได้ฟังเสียงพูดคุยของชาวบ้านที่ได้บันทึก ไว้ แล้ว มันยังเป็นเวทีที่เชิญชวนผู้ชมพูดแสดงความคิดเห็นหรือกล่าวอะไรก็ได้ทิ้งไว้ ในตุ๊กตาบันทึกเสียง โดยเมื่อท่านบันทึกเสียงเสร็จแล้วสามารถรับฟังได้ทันทีอีกด้วย นี่เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ท่านจะได้สื่อสารสิ่งที่ท่านอยากจะบอกแก่ผู้ชมคน อื่นที่มาร่วมชมผลงาน หรือท่านสามารถพูดบันทึกความเห็นใดๆก็ได้ของท่านที่มีต่อผลงาน โดยในห้องแสดงงานจะมีตุ๊กตาบันทึกเสียงเล็กๆแขวนอยู่ประมาณ 10 ตัว

ผล งานชิ้นนี้สะท้อนความขับข้องใจของผู้คนในสังคมไทยวันนี้ที่ถูกปิดกั้นการ แสดงออกทางด้านความคิด หรืออีกด้านหนึ่งก็สะท้อนความพลัดพรากห่างไกลของคนใกล้ชิด คนในครอบครัวและความเปราะบางทางความสัมพันธ์รวมทั้งความคิดที่แตกต่างของผู้ คน ผู้ชมจะเป็นอิสระจากการถูกตามล่าการแสดงออกทางเสียงครั้งนี้เพราะตุ๊กตา บันทึกเสียงนี้จะบีบอัดเสียงของท่านให้แหลมขึ้นและสามารถบันทึกได้เพียง 12 วินาที เสียงจะคงอยู่จนกว่าจะถูกบันทึกทับโดยผู้ชมที่ต้องการบันทึกเสียงคนต่อไป

เราได้ผลิตหนังสือทำมือเล่มเล็กๆสำหรับบันทึกภาพ บทสนทนาที่ถอดความเป็นตัวอักษร และภาพข่าวที่เกี่ยวข้องกับอำเภอปักธงชัยที่ช่วงเวลาที่เราผลิตผลงานชิ้นนี้ ซึ่งทั้งหมดนั้นช่วยทำให้ท่านเข้าใจภาพใหญ่ของชีวิต และความเป็นอยู่ ความหวังและความเป็นจริงด้านอื่นๆของคนที่นี่อีกโสดหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปชมผลงานที่โคราช สามารถรับฟังเสียงที่ผลิตจากโครงการออนไลน์ได้ โดยสามารถติดตามฟัง podcastของโครงการได้ที่นี่ เร็วๆนี้

เครดิต credit

เสียงบทสนทนา voice credit:

นาง รุ่งนภา อัดตะขบ, นาย เฉลียว คตจะโปะ,ด.ญ. ธัญรัตน์ มะเสนะ, ด.ช. มอส,  นาง ศรมณี ตรีฉิมพลี, นาย ครรชิต แข่งขัน, นาง พรทิพย์ ผูกจันทร์, นางอุทัย นวลมะ, นาย บุญส่ง และ นาง ประนอม สุริวงค์, นาง วลัยพรรณ ชวนปิติวงค์, นาย สมศักดิ์ เมืองแกร, นาง สุนา สวนเสน่ห์, น.ส. จุฑาทิพย์ เคลือบประกอบ, น.ส. กระแสสินธุ์ สิงจานุสงค์, นาย วิทวัส บุญเลิศ, น.ส. ศศินี ปราศจาก

ผู้ช่วยศิลปินในระหว่างทำวิจัย Research assistance

อรสิริ อินทรโชติ Onsiri Intrarachot

ผู้ช่วยศิลปินในระหว่างทำการบันทึกเสียง Sound recording assistance

เจฟ บานด์เลอร์ Jeff Bandler

ถอดเสียงภาษาโคราช/อีสาน Transcribe Korat language

สุทิดา วัฒนาภากร Sutida Vattanapakorn

ถอดเสียงภาษาใต้ Transcribe Southern Thai language

ฉัตรชัย สุบรรณ Chatchai Suban

ถอดเสียงภาษาเขมร Transcribe Khmer language

ศักดิ์ชาย เพ็งประโคน Sakchai Pengprakon

ถอดเสียงภาษาเหนือ Transcribe northern Thai language

สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา Sutthirat Supaparinya

ร่วมออกแบบโคมไฟ Co-design lamps

อรสิริ อินทรโชติ Onsiri Intrarachot

ออกแบบหนังสือทำมือ Design hand made booklets

สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา Sutthirat Supaparinya

ขอขอบคุณทีมงานเจ้าภาพ Project management team

จิมทอมป์สันอาทเซนเตอร์ , Jim Thompson Art Center

กฤติยา กาวีวงศ์, โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์, จรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล, ยุวดี ศรีห้วยยอด

Gritya Gaweewong, Somsuda Piamsumrit, Jirat Ratthanawongjirakul, Yuwadee Srihuayyod

สำหรับการจัดการนิทรรศการครั้งนี้ ทั้งให้ความช่วยเหลือและให้ความสะดวกในทุกๆเรื่อง

ขอขอบคุณพนักงานบริษัทอุสาหกรรมไหมไทย นครราชสีมา และ ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการผลิตทุกท่าน

staffs form Thaisilk Company, Nakornrachasrima and those who help to produce this project.

No comments:

Post a Comment