Monday, December 6, 2010

เสียง นาย เฉลียว Chaleiw's voice

17 สิงหาคม 2553 (ฟังเสียง/listen)


นาย เฉลียว คตจะโปะ
โทรหาคุณป้าที่จังหวัดนครพนม

ครับ หวัดดี ครับป้า
เออ เป็นได กิ๋นเข้าเที่ยงกันล่ะบ่
กิ๋นแล้ว ยะหยังกิ๋นครับ
มีอิหยัง
ลูกพี่ผมได้กิ๋นคั่วหมี่ตั้ว
เออ
ขนมเส้น แต้ น้ำยาอิหยังครับ
น้ำยาท่งจาง...เอ้ย
เออ เหลือไว่ให้กินแนเด้อ
ครับ
มื้อวานๆเป็นจะไดแน วานนี่
มื้อวานเป็นได รวยบ่
หา
เออ แล้วยายจงผมล่ะ
แต้ เออ
มาผิดเทคนิค จังใด๋

แต้
เออ
แล้ว..แล้วมื้อนี้ได้มัดหมี่บ่
มัดจั๊กหัวมื้อนี่
มัดหมี่ให้จิมทอมป์สันแตะเขาให้จะไดครับ หัวและเท่าไร
หัวละร้อย
หัวละแปดสิ้บ
มื้อนึงได่จั๊กหัว ครับ
เอาหลานนำ โอ๋...
ถ้าเอาหลานนำหล่ะกะมัดหมี่นำนี่ มื้อนึงสองหัวได่บ่
บ่ได่แตะ ได่มื้อละหัว
เออ เลี้ยงหลานนี่เขาให้ค่าจ้างบ่ เลี้ยงหลาน

แตะ เออ ถ้าตั้งใจมัด ได้สองหัว
แล้วที่เลี้ยงหลาน นี่เขาให้ค่าจ้างบ่
ให้อีหยังบ่
ให้จังไดแน ให้เป็นเงิน รึให้เป็นของ รึจังใด
หา เขาให้อันใดแน เปิ้ลให้อันใดแน
เลี้ยงหลานหน่ะ
ให้กินนำ เปิ้ลให้อยู่ให้กินนำซื่อๆ (หัวเราะ)
โอ้ย น่าสงสารเนาะ ให้อยู่ให้กินนำซื่อๆ
เอ้อ แล้วนาล่ะ เป็นหยังใด นา
ดีตั้วนาปี๋นี่ นาดำรึนาหว่าน
นาหว่าน
หว่านอย่างใดล่ะ หว่านทิ้งหรือหว่านเอ๋า
หว่านเอาตี้(หัวเราะ)
ว่าแต่หว่านทิ้ง เหอ (หัวเราะ)
เออ แต้แล้วมีคนไปเบิ่งก็ ฝนตกดีตั๋ว
เออ ทางผิบ่เห็นตก ตกหน่อยๆนึง บ่เป็นท่าเล้ย ทางหนิ เอ้อ  ทางพุ่นโอ้ย สิงามเนาะ
เข่า(ข้าว)
เออ งามเนาะ เข้าท่าเนาะ
ไปล่ะบ่ พ่อใหญ่ไป่นาละบ่
เออ
ได่ฮู้ยินเสียงแล้วก่ เออดีใจ๋
เอ้า ผู้ใด๋มาอีก
หมาเห่าว่าติ
(หัวเราะ)เลี้ยงทั้งหมา เลี้ยงทั้งค้นแต่
โอ ฮู้ยินอยู่ พุ่นหน่ะ แส้วเล้ย
ผู้ใด่มาบ้านเจ้าอีกอะ
แต้..ห่าโอ๋มันเห่ากั้นเอง หลานตื่นอีกกะน้อว่าหนิ
เอ้อ...ยังบางเที่ย(บางที)ไอ่...สิ้นเดือนเด้อ สิไปยาม
บางเที่ยสิ้นเดือน ถืกเบอร์ ถูกหวยรวยเบอร์ มีเงินมีทอง ก็สิไปยามเด้อ เอาสั่ง เอาหยังบ่
สั่งเอาหยังบ่ เข้าเม่าอ่อนบ่
เออ เอาข้าวเม่าอ่อน เนาะ เอาหมี่ เอาข้าวหลามนกออกบ่ เอาข้าวเม่าบ่
เออ เออ เออ เออ
สามเบ็ดเน้อ สามเบ็ดสิไปยาม สามเบ็ด เออ
ฮื้อถิถึกเบอร์ก่อนยัง ถิไป
เออ
หา
หมู่บ้านบ่ได่ดอก
เออ
บ่เข้าท่าเลยหมู่บ้านหนิ
เออ เดี๋ยวจังได๋ เด้อ
ถ้าไปยาม สิซื้อของไปฝากเด้อ
เด้อ ถ้าไปสิไปหลายคนอยู่พี่น้องมีหลายอยู่สิไปเบิดรถนั่น
หล่ะ ไปเต็มๆรถตู้หล่ะ
นึ่งข้าวไว้เด้อ นึ่งข้าวเหนียวไว้แน
เออ หาปล๋าไว้นำ ปล๋าไว้นึ่งกิ๋นนำเด้อ เออ อย่าหาอย่างเดียวเด้อเอาบักหุ่งไปตำส้มนำ ของมักเล้ย
ขนมเซ่นนำเด้อ
เอ้อ เอ่อ
เวลาผมกลับน่ะมีของฝากแนเด้อ ข้าวเหนียวน่ะ สีไว้หลายๆแน
เออ ได้เอามากิ๋น
เออ อยู่ไกลกันเด้ คนละจังหวั๋ด มันห่างกั๋น เอ้อ
กิ๋นข้าวอิ่มแล่ว หยังแล่ว สิได้ เว้าคิดฮอดน้อ...ได้ กิ๋นข้าวเหนียวอ่อนๆ เอ้อ..
เอ้า... มันๆๆ
โทรโดนละเนาะป้าเนาะ เดี๋ยวถ้าจังได๋ สิได้ไปยามเด้อ
เออ อยู่ทางผิ กะคึดฮอดหล่ะ
เอ้อ คนนึงอยู่ฝั่งลาวนู่นเว้ยล่ะ เอ้อ..
อยู่ไก๋กัน หยังกั๋น คิดฮอด กันกะโทรมา อย่าว่าจังซั่นจังซี้
เด้อป้าเด้อ
เอ้า คิดฮอด หลายๆเด้อป้าเด้อ
ครับหวัดดีครับ

No comments:

Post a Comment