Monday, December 6, 2010

เสียง นาง ศรมณี Sornmanee's voice

18 สิงหาคม 2553 (ฟังเสียง/listen)

นาง ศรมณี ตรีฉิมพลี
ณ โรงงานสาวไหม จิมทอมป์สัน


ฮะโหล อาก่ะ
เยี้ยหยังอยู่งา?
เออ อิอามไปไหน?
ไปเยี้ยหยังง่ะ
ก่ะ แล้วของเฮาเยี้ยแล้วก่ะ? อยู่บ้านฮั่นหน่ะ?
แหม่ อิอามอยู่กับไผ
แล้ว บ่ะฮ้ายลอ อ้ายอ๊อด
อยู่บ้านเฮาก่ะ
เออ ก่ว่า ตอนนั้น น้องโทรไป อิอามบอกว่า บ่าเอมเข้าโฮงบาลอี้ก่า?
อื่ม
ว่าเป็นหยัง เป็นเจ็บต๊องก๋า?
อือ ละได้ผ่าก่?
อ๋อ ดูดออก แล้วก่ มันอยู่คนเดียวมัน กับเมียมันบ่ได้มาอยู่ก่ะ?
คนใหม่กะคนเก่า?
แหม่ เอ้อ อีน๊องนั่นหน่ะ

อ๋อ อาๆๆ
น้องก่ว่าจะปิ๊กบ้านกา ผ่อก่อนว่าออกพรรษาว่าจะปิ๊กอยู่ ไปผ่อบ้าน
อือ
ว่าน้องก่ว่า ตุ้มก่บอกว่าไปดูๆ ไปดูไปเอาโฉนดมาก็ได้ว่ะ ตุ้มมันว่าอี้เนาะ น้องก่เลยว่าบ่เป็นหยัง ไว่กับอาฮั่นเนาะเอี้ยะ เฮาปิ๊กเมื่อใดเฮาก่อยเอามาเอี้ยะ
อือ
น้องก่ใคร่ปิ๊กกะ ว่าไป หน้านี้หน้าเห็ด หน้าหยัง ซื้อกินแปง อยู่นี่นะ กิโลสองร้อยปุ้น
อื่อ
ก่ว่าจะโทรไปอู้กับอิอามเมินละบ่ได้อู้ บ่ได้โทรสักเตื้อ ก่ว่าเอ้อ มีโอกาสก่โทรไปหา
เออ
ล่ะนี้อาเยี้ยะหยังอยู่นี่
อือ
กิ๋นเข้าตอนแล้ว?
น้องก่สบายดี ละอ่อนก่ไปโรงเรียน ไปโรงเรียนสองคนมันนั่นนะ
น้องพิมก่อยู่มอสามแล่ว บ่าคนน้อยอยู่ปอห้า
ไปฝนก่ตกไปจะอั้นเนาะ
ป้ออมัน ป้อมันก่ปิ๊กมา ติ๊ดละครั้ง วันศุกร์ก่ปิ๊กมา เมื่อเจ๊าวันติ๊ดก่กลับ
เออ นี่ก่อู้กันไว้ว่าเยี๊ยรถแล้วก็จะปิ๊กไปแอ่วบ้านสักน้อยเอี้ย
อือ
ฝนต่กก่อาบ้านเฮาอะ
นิตกตึงวันอะ ตั้งแต่ออกพรรษา เอ้ย เข้าพรรษามาเนี้ย
น้ำก่ตกจน เออ ผ่อข่าวก่ลำปางหยังน้ำท่วมอี้กา? บ่ถึงบ้านเฮาอะเนาะ
อื่อ แล้วอิอามบ่เอาโทรศัพท์ไปก่ะนิ?
แหม่
แต่น้องบ่หมี้ มีแต่เบอร์นี้ มีแต่เบอร์เก่าเนี้ยนะ
เอาก่ได้ๆเจ้า
เจ้า
เจ้า อันนี้เบอร์ใหม่อิอามแม่นก่นิ เจ้าๆๆๆ
แล้ว บ่ฮ้ายหลวงบ่ มาบ้านหมั่นก่?
บ่มาเลยก๊ะ?
น้องก่โทร โทรไปหาบ่ฮ้ายที่เจียงใหม่ล่ะก่ บ้างเตื้อโทรติ๊ดแต่บ่หมี๋คนฮับ
เออ นี่ ตั้งแต่แม่ต๋ายบ่ฮ้ายก่ มาบ้านสักเตื้อกา?
เออ บ้านก่บ่มาผ่อลอเนาะ
เออ
แต่ตั้งแต่ที่น้องปิ๊กไปหน่ะ
น้องก่โทรหาบอกบ่อ้าย ว่าน้องไปโอนโฉนดเป็นจื่อน้องแล้ว น้องว่าอี้เอาะ
เพราะว่า
อื่อ
อื่อ
เจ้า มีหยังก่โทรมาบอกน้องเน้อ
ถ้าๆบ่แน่ หลังออกพรรษาเน้อ น้องอาจจะปิ๊ก
เจ้าๆๆ
อั้นเต้าอี้ก่อนนะอาเนาะ
เจ้า หวัดดีเจ้า

No comments:

Post a Comment