Monday, December 6, 2010

เสียงนาย ครรชิต Kanchit's voice

18 สิงหาคม 2553 (ฟังเสียง/listen)

นาย ครรชิต แข่งขัน
ณ โรงงานสาวไหม จิมทอมป์สัน


เค้ายังไม่รับสายเลย
เหอๆ
สงสัยเห็นเบอร์ใหม่
เห็นเบอร์ใหม่ไม่กล้ารับสาย
จ๋อม (ชื่อคน)
จ๋อมสบายเจียตะกน? (จ๋อม สบายดีทุกคน?)
นี่ปูกันจิ๊ด(ครรชิต) (นี่ น้าครรชิต)
ปู ปู ปู กันจิ๊ด (นี่ น้าครรชิต)
โทมโมลัวจ๋อม (โทรมาหาจ๋อม) เยือยขะเมบ้านเนี้ย (พูดเขมรได้ไหม?)
จ๋อม แม(แม่)สบายเจีย? (จ๋อม แม่สะบายดี?)
เออ แม(แม่)สบายเจีย? (อ๋อ แม่สะบายดี)
อ๋อ โนวอินา (อยู่ที่ไหน?)

ตูโนอินา (ไปอยู่ที่ไหน?)
เอือว โนวอินา เอา (พ่ออยู่ไหน?)
อ๋อ ปูคะเนีย (อ๋อ ไปด้วยกัน)
นา ตายาย สบายเจีย? (ไหน ตายาย สะบายดี)
ตาเตียว สบายเจีย? (ตาเตียว สบายดี?)
อือ สบายเจียตะกน? (อือ สบายดีทุกคน)
อ๋อ (อ๋อ)
จ๋อม โนวปะมานเนียะ โนวปาเตี่ย? โนวปะมานเนียะ? (จ๋อม ที่บ้านมีอยู่กี่คน? อยู่กี่คน?)
อ๋อ (อ๋อ)
อา บองแนม บองแนมโตวหน่า (พี่แนม พี่แนมไปไหน? )
บองแนมเล่อ? (พี่แนมเหรอ?)
อ๋อ เทอกาเมืองกอก (อ๋อ ทำงานกรุงเทพ)
แม โตว แมกะโตว (แม่ แม่ ก็ไป)
ปีใหม่ แมโมปะเตียะ (ปีใหม่ แม่มาบ้านไหม? )
อ๋อ (อ๋อ)
จ๊ะ เดี๋ยว
ปู โทมูลีงเจยๆ (น้า โทรมาเฉยๆ)
เออ
จ๊ะ

No comments:

Post a Comment