Monday, December 6, 2010

เสียงนางประนอม Pranom's voice

18 สิงหาคม 2553 (ฟังเสียง/listen)

นาง ประนอม  สุริวงค์
ณ หมู่บ้านตะขบ
คุยกับลูกชายคนแรก

ฮาโหล ใหญ่
หาเมื่อคืนนอนดี
นอนดีอยู่หรอกกลางคืนแต่ว่ากลางเว็นล่ะบ่นอน มันเล่นเด่
มันเล่น มันเที่ยว มันเล่น ซอบเล่นชอบหยอก ซอบย่าง
บ่เกี่ยวดอก ไปเล่นบ้านยายล่ะ ไปย่างไปหยังล่ะมื้อนั้น หัวโนน้อยหนึ่ง ถืกคุดเติ้งเสา
สิมาบ่ลูกสิ้นเดือนหนิ ?
เออ นมเหลือสามกระป๋องใหญ่ สามกระป๋องกะน้อยนึ่ง นี่ก็บ่ได้มาเปิดดูหนิ
เพราะว่ามันก็บ่ค่อยเปียง(เปลือง)ปานอย่างนั่นดอกมันกิ๋น ของอื่นนำ หน่ะๆ
อั่นเวลานั้นก็ โทรบอกเฮาว่าเอาะๆ โทรหาพ่อว่า ติดมือ ติดมือว่าโทรหาพ่อ

เว้าได้จ๋า
อะ ฮะโหลดู
อะโหลหาพ่อดู
อะจ๋า ฮะจ๋าให้พ่อ
จ๋า
จ๋าสิ
จ๋าลูก
อ้าว
เวลานี้ไม่จ๋าเลยจ๋าให้พ่อฟังซิลูก
พ่อหนู ไหนพ่อคะ
อะจ๋าๆจ๊ะ อะจ๋าๆจ๊ะ
น้องเพชรจ๋า
น้องเพชรจ๋า จ๋าซิลูก
เอ๋ ยิ้ม กลัวล่ะตินั่นน่ะ
โอ้ยเมื่อวานฝนอย่างแฮง
อื่อ
บ่ไหลดอกวาน พ่อขุดร่องทางหลังบ้าน
เดี๋ยวมาจะให้แต่งให้อีก พะว่า
อือ ดีกินดีอยู่ ก่ข้าวโพดก็แห่นดีซื่อมาให้ทีละสิบบาท แห่นอยู่ดี
กิน...อันใดกินได้หมดเลย อื่อ
อันใดป้อนอัดใดกินดีหมด
เออ (หัวเราะ)
โอ้ยพ่อก็อยากให่บ้านมาอยู่นี่
ว่าเขาขายน้ำมันอันใดดี ยายรวมบอกให่กู้เงินแล้วก็มาเฮ็ดปั๊มน้ำมันอันไดอยู่นี่ เฮ็ดบ้านให้เขาเซ่า
คนมันหลายก็น้ำมัน บ้านบักอ๊อดขายอย่างดีเว้ย
เพราะว่ารถมันหลายทั้งมอเตอร์ไซต์
ใหญ่บ่ส่งรถ ไปอั่นกู้ธนาคารกรุงไทได้อยู่
เขาให้เฮ็ดบ้านเฮ็ดช่องหน่ะ
ที่บักอันนั่น มันกู้มันกะกู้เฮ็ดบ้าน
กู้กะธนาคารได่เด้   เออ
เออ
เดี๋ยวตอนมาค่อย คุยกั๋น ค่อยไปถามเขาเบิงก่ได่
พ่อก็อยากให้บักเตี๊ยเฮ็ด
เตี๊ยบ่ทันมีภาระเพิ่นว่า
ส่ง ส่งเดือนละสองสามพันน่ะ
เออ
เดี๋ยวค่อยคุยกั๋น เอ้อ แค่นี้เนาะเดี๋ยวตอนบักใหญ่มาค่อย คุยกั๋นเบิ่ง ค่อไปถามเขา เออ เดี๋ยวโทรมาใหม่

No comments:

Post a Comment