Monday, March 28, 2011

เสียงนางวลัยพรรณ Walaipan's voice

19 สิงหาคม 2553 (ฟังเสียง/listen)

นาง วลัยพรรณ ชวนปิติวงค์
ณ โรงงานทอผ้าจิมทอมป์สัน

หาโหล ป้ากา?
เออ ตะกี้(เมื่อกี้)น้องติดงานอยู่
โทรไป
น้องสบายดีเจ้า
ปี้มนก่ไปเป็นพระแล่ว ไปบวชแล้ว
อา ไปบวชวันที่ วันที่ซาวสอง (ยี่สิบสอง) กรกฏา
บ่ได้เสียตังค์อะหยังสักบาท อะป้า บวชธรรมดา
เจ้าๆ
ออกพรรษาก็จะออกวันที่แปดพฤศจิกา
ออกสึก ออกสึกอะนะแปดพฤศจิกา
เอ้อ บวชเสริมบุญเพราะว่าเปิ้ลมีปัญหานิดหนึ่งเนาะ ก็บวชเสริมบุญไปเนาะ
เออ บะเดี่ยว (เดี๋ยวนี้) นี่น้องขับรถเองได้แล้วหนา
อื้อ
ขับรถแล้ว เก่งแล้ว น้องก่ไปหัดขับ
เจ้า ไปไหนก่ไปได้หมดเนาะบ่เดียวนี่หนา
นั่นเนาะ สบายล่ะ
แล้วก่น้องก่นัด
เจ้า
น้องก่นัด
เจ้า
น้องก็นัดอ้ายลักอยู่ ลักบอกว่าแล้วจะไปเลี้ยงเพลหลวงปี้วันใดเนาะ
ลักก่บอกว่าเดือนกันยาเดี๋ยวจะนัดหนังโตย(ด้วย) ฮือหนิงไปโตยอี้แนะ
จะได้บุญโตยกั๋นเนาะวันนั้นมันก่ อา ไปบุรีรัมย์ ไปงานศพเขา
อ๋อ ได้แชร์
อ๋อ ได้ตึง(ทั้งหมด)หมดเลยอะเนาะ
อ๋อ แล้วไข(ใคร)ได้ ไขได้สุดท้าย ?
อ๋อ ยายไซเอาสุดท้าย
แล้วได้ตังค์ ได้ดอกนัก(มาก)ก่ล่ะ(หรือเปล่า)
อ๋อไปปัน(พัน)หก เออ ก็ปอ(พอ)อยู่อะเนาะ
เจ้า
แล้วก่รวมกับอันนั้นมันเต้าฮือ(เท่าไหร่)
หมืนๆ
อ๋อ
ต้นทุนหมืนสาม ดอกมันปันห่ก
อืมก่ดีแล้วลอ แกก่มีตังค์อะเนาะป้อ(พ่อ)น้อง บ่เดือดร้อนหยังก้า? ป้อน้อง
ได้หลายหมื่นถูกหวยนั้นแนะ?
ก็ป้านงค์นั่นเนาะ
ก็ งวดต่อไปป้าก็บ่ต้องเล่นนักเน้อ
อือ
โอก็บ่ต้องนักเนาะ ก็ประมาณร้อยสองร้อยก่ปอแล้วป้า บ่ต้องไปเล่นนักมัน มัน
อือ
อือ
เอาเก็บเงินไว้ดีกว่า
แล้วก่ถ้าเกิดเฮาฝันดีดี๊ ถ้าเกิดมันแม่น เฮาก่อยซื้อเอา
แล้วกะข้าวบ้าเฮาปลูกอย่างดี๊แล้วกา? น้ำอย่างดีแล้วกะ
เนาะ แล้วก่น้ำท่วมก่แถวบ้านเฮา
อ๋อ
อ๋อ
แล้วในเวียงลอป้า
อ๋อ ท่วมนาเนาะ
อือ
อือ
เจ้า
เจ้า
แล้วนาป้อ(พ่อ)น้องนี่ไข(ใคร)เยียะ(ทำ)เนาะ
อ๋อ
แนะ
ฮื้อเขาเยียะ
ไอ้ปุ้ยมันก่กลับมาอยู่บ้านเฮาแล้วกา?
เออ
ขายดีก่
เออดีแล้วเนาะ
เพราะว่ายายจงก่บ่ได้ขายละก้า? ขายหนมเส้น(ขนมจีน)
แกบ่ได้ขายแล้วเนาะ ยายจงเนาะ
อ๋อ อ้อ นี่อ้ายแก้วก่มาขาย น้องก่อยากกลับไปเหมือนกันแหละป้า บางทีนู้นนะ ฮื้อ(ให้)หลวงปี้เปิ้ลสึกก่อน ปีใหม่ปั้ว(นู้น)กะ
น่าจะเป็นปี๋ใหม่ ถ้าจะใดเนี่ยปี๋หน้าเปิ้ลก่ตั้งใจว่าเปิ้ลก่อยากบวดแห๋ม(อีก)
ว่าอั้นหนา(ว่างั้นนะ)
เปิ้ลว่ามันดี
เพราะว่าเขาสอนอย่างดีเลยป้า ก่ว่าเวลาพักผ่อนหน่ะมีหน้อย(น้อย)
นอกนั้นก่จะเฮียน ก่นั้งสมาธิ
แล้วก่เยียะกิจกรรมหลายอย่างง่ะ
นั่นเนาะ
น้องก่ว่าดีแล้ว ไปเฮียนฮุ้จะอั้นอะเนาะ
เพราะว่ามันเสริมบุญ เสริมบารมีเราโตยอี้นา
แล้วก่ป้อ แม่เฮาก่ได้บุญ
ก็เห็นว่า ตี้น้องอ่านนังสือเปิ้ลว่า
อา ตัวคนบวชนี่นะจะได้บุญ หกสิบสี่กัลป์ แล้วตัวน้องเนี่ยได้สามสิบสองกัลป์ ป้อมาตี้ต๋ายไปก่ได้สามสิบสองกัลป์เหมือนกั๋น ลูกน้องก่ได้ ไอ้ครีมมันก่ได้ คนจวน(ชวน)บวชก็ได้หมดอี้นา ได้บุญตวยกันหน่ะ น้องก่ว่าดีแล้วล่ะ
บ่เดือดร้อน บ่เดือดร้อน เต่าฮื่อ(เท่าไหร่)อะ ก่ปอมี ปอมีใจ้ เฮาก่ก่อยๆใจ้เอา
ป้อน้อง
น้องก่โทรถามป้อน้อง ป้อน้องก่ว่า จะใดตังค์ปอใจ้ก่  ก็บอกว่า เออก่ปอแหละป้อ
ก่ก่อยๆใจ้ไปแต่ว่าน้องก่ น้องก่อยากฮื้ออีป้อเหมืนกันเนาะแต่ว่า เดี๋ยวน้องก่รวยแหละ น้องก่ว่าอี้นา (หัวเราะ)
รวยก่ส่งฮื้อป้าฮื้อลุงนั่นเนาะ น้องก่ออยากมีตังค์ส่งนั้นเนาะ
 นั้นเนาะ ก่อยากส่งฮื้อป้าฮื้อป้อ จะได้สบายกันเนาะ
ยายกุ้งหน่ะ ป้าก็บอกให้แกเพลาๆลงน้อยนึง
นั่นเนาะ
เพราะว่า
นั่นเนาะ
คือๆดวงปี้นี้หน่ะคนเกิดปี๋วอกหน่ะ ปี๋เดียวกันกั๋บหลวงปี้นั่นเนาะ ปี๋ วอกมันจะชงหน่ะป้า
เออ ถ้าเราเข้าปี๋ห้าสี่ ปี๋ห้าห้าเนี่ยก็จะดีแล้ว ก็คือหลวงปี้เนี่ยหนา ดวงเนี่ยต้องไปบวช ถ้าบวชเนี่ยจะดี นั้นเนาะถึงตัวสินใจ
เออ
ไปบวชนั่นเนาะจะได้สบายใจ๋
อือ
ป้านงค์ ลอง ไปถามป้อน้อง โทรศัพท์แกเป็นจะใด แกเอาไปซ่อมรึยังก่บ่ฮู่?
น้อง แล้วโทรศัพท์แก มันก่ใจ่ว่าดีเต้าใดเนาะโทรไป เมื่อใดก่
นั่นเนาะ โทรไปแล้วหลุด เดี๋ยวปี๋ใหม่นี้จะซื้อฮื้อแกสักเครื่อง
เออ นั่นเนาะ แปดเก้าร้อยนั่นเนาะจะว้อฮื้อแกใหม่เพราะว่ามันโทรไปเมื่อใดก่ สายหลุดอู้กัน กำเดียว(เดี๋ยวเดียว)
นั่นเนาะ
นั่นเนาะ
อู้กั๋นก้ำเดียว
นั่นเนาะ กำเดียวก่หลุด กำเดียวก่หลุด
เอ้อ
แล้วป้ากินข้าวตอน(อาหารกลางวัน)รึยังนี่
อ๋อ
เอาหญ้า
หญ้าหยัง ปลูกข้าว?
อ๋อ
เออ อั้นน้องโทรมารบกวนนานเนี่ย?
(หัวเราะ) ฮ้อนก่ละกะ?
อีหน่องก่บะอู้ว่ามันโทรมาหาป้อน้องพ่องก่ น้องก็ใจ้ว่าบ่ได้ร่ำโทรหามันซ๊ากเตื่อ (สักที) แล้วเวลาโทรหามันก่โทรเวลางานเนาะ เฮาๆก่โทรศัพท์เฮาก่โทรได้ประมาณตีห้าถึงห้าโมงเย็นเนาะ  เวลาโทรไปหามัน มันก่ ก่อยๆอู้อี้หนา มันทำงานหว่ะ เดี๋ยวเขาจะว่ามันอี้หน่ะ
ตอนนั้นมันก่ทะเลาะกับกับอ้ายตู่เนาะ ที่ว่ามันจะกู้ตังค์กู้อะหยังหน่ะนะ
น้องก่ว่ามันต้องเข้าใจมันเนาะ บางทีมันก็หลายอย่างหลาย อันนี้ ไหนจะส่งบ้าน ไหนจะก้า(ค่า)นมลูก ไหนจะส่ง
เออ
ส่งไปฮื้อ ป้อ ฮื้อแม่ตวยว่า
บ่ใจ้ ถ้าส่งฮื้อ ป้อหื้อแม่เฮาก่บ่ว่า เขาเนาะ ป้อแม่เขาเนาะป้านงค์ ก็เหมือน ก็เหมือน อ้ายลักส่งฮื้ฮป้านั่นเนาะ ถ้าเฮาไปห้ามเขามันก็บาป บ่ได้อะ เขาป้อแม่เขาเลี้ยงกั๋นมาเนาะ
เออ
อือ
อย่างป้าและลุงก่แข็งแรงกั๋นแม่นก่อ
เออ ยิ่ง
นั่นเนาะ
ป้า บะเดี่ยวป้าก่กิ๋นอันนั้นว่ะ ใบมะรุมอะนะเนาะ
เนาะ
นั่นเนาะ
ดีแล้ว
นั่นเนาะ สุขภาพเจะได้แข็งแรง กิ๋นไปเตอะ บะใจ้เป็นหยัง แล้วก่ต้ม ต้มอะหยังก่ได้ จิ้มกับน้ำพริกก่ได้ กิ๋นไปเต้อะ มันเป็นยาสมุนไพรนั่นเนาะ
อื่อ
เฮาบ่ต้องไปหามง หาหมอ เฮาแกแล้วเฮาก่ต้องมีตั๋วนี้
แต่ป้าอยู่จะอั้นหน่ะ สบายปลูกผัก ปลูกหยังกิ๋นมันปลอดสารพิษ
เจ้าหมู่น้องนิ มันต้องซื้อกิ๋น
เออ
ซื้อกิ๋น ออกจากบ้านไปก่เป็นหมด ตังค์อะป้า
มาทำงานนี่ก็หมดวันละร้อยซาวห้าบาท ก่าน้ำมันรถ วันละร้อยซาวห้าบาทแล้วก่ ก่ากับข้าวกับปลาแหม ตกแล้ววันละประมาณสองร้อย
อ้าวป้า งั้นเท่านี้ก่อนน้อป้าน้อ
น้องโทรไปหาใหม่ นะเจ้า น้องคิดถึงนะ ฝากบอกป้อน้องตวยเน้อว่าคิดถึงเน้อ
เจ้าๆ
หวัดดีเจ้า

No comments:

Post a Comment