Monday, March 28, 2011

เสียงนางสุนา Suna's voice

19 สิงหาคม 2553 (ฟังเสียง/listen)

นาง สุนา สวนเสน่ห์
ณ โรงงานทอผ้าจิมทอมป์สัน

แดงก๋า
แดง อีปี้(พี่)นาโทรมาหาเน้อ
เอ่อ
เป็นยังใด สบายดีก่อ
เออ
เอ้อ เบอร์ใหม่อีปี้เนี่ยกะ ปี้โทรมาเดี๋ยวนี้
เอ้อ
เออ
แล้วทำงานอยู่กาดสวนแก้วน่า?
เมียก็อยู่ตวยหน่ะ?
เออ
สบายดีก่อ
เงินเดือนหลายบาทบ่?
เงินเดือนหลายบาทก่?
เออ
ลูกก็เข้าโฮงเฮียนอยู่ปั่ว(โน้น)? อยู่ในเจียงใหม่หน่ะกะ?
เออ
เออ
เออ
ปี้พลอยเขาโทรมาหาก่?
เอ้อ
เต่
เปิ้ลปอบ่โทรมา
เออ
พี่พลอยหนา?
เออ เดียวเมื่อแลง เมื่อแลง อีปี้(พี่)จะโทรไปหาเน้อ
เอ้อ
เออ
โรงบาลเจียงใหม่นา?
เอ้อ
มาเอาในเจียงใหม่เนี่ย มานอนหลายวันก่?
เออ
เขาเอารถมาส่ง เออ
ไอ้อิ่นมาก่
เออ
ผอมหมดกาปี้พลอยอะ?
ปี้พลอยผอมหมดก๋า?
เอ้อ
เออ
เดียวถ้าอิปี้ มีตังค์อีปี้ ไปแอ่วหาเน้อ
เออ
อยู่ในเจียงใหม่เนี่ย?
เออ
เออ
เดี่ยวถ้า ถ้างั้นอีปี้จวนปี้หนาน(พี่หนาน หมายถึงพี่ผู้ชายที่สึกจากการบวชเรียนแล้ว)ไปแอ่ว แล้วก่มาฮับอยู่หน่ะเน้อ คิวรถ เอ่อ คิวรถอาเขต เจียงใหม่เน้อ เดียวจะไปแอ่วหาอีพลอย
เออ
อ้ายจักสบายดี สาวไหมอยู่โรงงานเนี่ยกะ
เออ
หา
ตุ๊ดตู่อยู่บ้าน เรียนจบแล้ว รอรับปริญญา
ตุ๊กติ๊กทำงานอยู่กรุงเทพ จบหมดแล้ว
อืม
อืม สบายละ ทำงาน
อีปี้ก่มาสาวไหมอยู่โรงงานเนี่ยกะวันนี่
อือ
อีปี้สาบายดีละ อ้วนละลู
อืม
ขึ้นสี่สิบโลละ
สบายดีละ อื่อ
กิ๋นข้าวลำละลู
อือ
หายดีล่ะ
เออ
ฝนตกก่?
อือ
นี้ก่ตกเป็นบางวัน บางวันก่บ่ตก บางวันก่ตก
เออ อยู่ใกล้กันหน่ะกะ
อ้ายเนตรกับปี้หนาน(พี่หนาน หมายถึงพี่ผู้ชายที่สึกจากการบวชเรียนแล้วอยู่ใกล้กั๋น
เขาเตียว(เดิน)หากั๋น ไปมา ไปมานั่นหน่ะกะ
อืม
ตุ๊กติ๊ก มาวันแม่ ปิ๊กกรุงเทพแล้ว
มาวันเดียว อยู่กรุงเทพ มันทำงานอยู่กรุงเทพ
เยี๊ยะการ(ทำงาน)หยัง ขายของอยู่กรุงเทพ
อือ
ตุ๊ดตู่ว่า ปีใหม่จะใคร่ไปเจียงใหม่อยู่วะ เดียวถ้าอีปี้จะไปอีปี้จะโทรไปเด้อมันใคร่เห็นเจียงใหม่หว่ะ ตุ๊ดตู่อะ
เออๆ ไปนอนบ้านหน่ะกะ
อยู่ อยู่ไก๋(ไกล)โรงงานบ่ บ้าน?
เอ้อ ศาลากลางเจียงใหม่นั่นนะ อยู่ในเมืองเลยนา
เออ
อันนี้อยู่กาดหยัง อยู่กาดสวนแก้วกา?
โอ
ขายของดีก่?
โอ
อือ
เออๆ
เดียวมีตังค์จะไปแอ่วหาเน้อ ปี้ใหม่เนี่ยกะ
อืม
เออๆ
เดี๋ยวจะอีปี้ไปแอ่วจะโทรไปเน้อ
เออๆ
สบายดีเนาะ เออๆ
จ๊ะ

No comments:

Post a Comment